Zaświadczenia o stanie zdrowia

Zaświadczenie o stanie zdrowia to dokument niezbędny w wielu formalnościach. m.in. kiedy chory stara się o rentę, zasiłek rehabilitacyjny, stopień niepełnosprawności. Zaświadczenia takie wskazane są w sprawach sądowych, ubezpieczeniowych, czy majątkowych.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza.

Zaświadczenie o stanie zdrowia do ZUS - druk OL-9

W treści zaświadczenia lekarz opisuje aktualny stan zdrowia chorego, opis przebiegu choroby, dotychczasowe leczenie oraz rokowanie.

Druk OL-9 wypełnia lekarz prowadzący leczenie. Może to być lekarz rodzinny POZ, lekarz w szpitalu (jeśli chory aktualnie tam przebywa) lub lekarz specjalista.

Druk może być wypełniony w formie papierowej bądź elektronicznej. Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu OL-9 za pośrednictwem profilu PUE ZUS.

Chory lub opiekun powinien dostarczyć lekarzowi niezbędną, aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia. Porządek w dokumentacji medycznej ułatwi lekarzowi wypełnienie zaświadczenia.

Jeśli chory stara się o rentę lub zasiłek rehabilitacyjny, druk OL-9 powinien być wystawiony przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku.

Zaświadczenie o stanie zdrowia do KRUS - druk N-14

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydawane jest ubezpieczonej(emu) na jej(ego) życzenie przez świadczeniodawcę - na podstawie art 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z ubieganiem się o świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników. Zaświadczenie jest ważne miesiąc od daty jego wydania.

W pierwszej części wniosku należy opisać chorobę podstawową (kalectwo) - główny problem zdrowotny, powód upośledzenia sprawności (niewydolności ) organizmu oraz chorobę (kalectwo) współistniejące.

Następnie należy opisać dotychczasowy przebieg choroby i leczenia - należy uwzględnić od kiedy (data-okres) i z jakiego powodu w/w jest leczona (y), w tym ambulatoryjnie, w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacyjnym (okres, nazwa zakładu) oraz okres orzekanej czasowej niezdolności do pracy.

We wniosku należy przedstawić wyniki badań pomocniczych i wnioski z konsultacji specjalistycznych potwierdzające rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących - wyciąg istotnych danych z dokumentacji przebiegu leczenia z podaniem źródła informacji i daty badania.

We wniosku należy określić obecny stan zdrowia, prognozę przebiegu choroby, wskazania odnośnie dalszego leczenia i rehabilitacji

Zaświadczenie o stanie zdrowia do ZER MSWiA

Zaświadczenie o stanie zdrowia opisuje aktualny stan zdrowia chorego, opis przebiegu choroby, dotychczasowe leczenie oraz rokowanie, wydawane jest na potrzeby Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaświadczenie jest ważne miesiąc od daty jego wydania.

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla NAV (Norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej)

Zaświadczenia o stanie zdrowia czy też zaświadczenie lekarskie dotyczące niezdolności do pracy są niezbędne do otrzymania zasiłku chorobowego w Norwegii. Dotyczy to również odszkodowań z tytułu wypadku w pracy.

Zaświadczenie o stanie zdrowia do spraw o ustalenie wysokości odszkodowania

Zaświadczenie może być przyczynkiem do wypłaty odszkodowania, w oparciu o nie może być ustalona wysokość jednorazowego odszkodowania stałego lub długotrwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Zaświadczenie o stanie zdrowia do czynności procesowych

Zaświadczenie lekarskie może być dowodem informującym o stanie zdrowia w kontekście:

  • przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu
  • spraw rodzinnych, cywilnych, odszkodowawczych czy związanych z oceną ważności oświadczenia woli.
Zaświadczenie o zdolności/niezdolności do uczestnictwa w czynnościach notarialnych

Zaświadczenie o stanie zdrowia informujące, czy osoba może świadomie uczestniczyć w czynnościach notarialnych, czy stan zdrowia na to pozwala.

Obdukcja

Obdukcja lekarska to badanie specjalistyczne, które służy zdiagnozowaniu stanu zdrowia poszkodowanego. W wydanym zaświadczeniu lekarz opisuje stwierdzone obrażenia ciała, często również wskazuje prawdopodobną przyczynę urazów. Celem obdukcji lekarskiej jest nie tylko potwierdzenie doznanych obrażeń, ale i prawna ocena czasu naruszania czynności narządów ciała, co ułatwia zakwalifikowanie zdarzenia prawnie.

Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia? Zadzwoń 662 70 70 00 lub napisz gabinet@jakubmowinski.pl

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebujesz porady zdrowotnej u innego specjalisty? Skontaktuj się z Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznym Medical i umów na wizytę.

Pn – Pt: 7:00 – 20:00
Sb – Nd: Zamknięte

ul. Wojska Polskiego 5A,
83-110 Tczew

Jesteśmy też na: