Lekarz sądowy

Zaświadczenie/usprawiedliwienie nieobecności na wezwanie Sądu, Policji, Urzędu Skarbowego lub innego organu

Zasady wykonywania czynności lekarza sądowego:

  • Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną            dokumentacją medyczną.
  • Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia w miejscach, dniach i godzinach ustalonych na podstawie umowy o wykonywanie czynności  lekarza sądowego.
  • Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.
  • Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby.
  • W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.
  • Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia.
  • Zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Potrzebujesz zaświadczenia od lekarza sądowego – zadzwoń 662 70 70 00 lub napisz gabinet@jakubmowinski.pl

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebujesz porady zdrowotnej u innego specjalisty? Skontaktuj się z Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznym Medical i umów na wizytę.

Pn – Pt: 7:00 – 20:00
Sb – Nd: Zamknięte

ul. Wojska Polskiego 5A,
83-110 Tczew

Jesteśmy też na: